De wereld beste bedrijven worden geleid door bij leiders die gebruik maken van de intelligentie van hun hoofd, hart en buik. ‘Head, Heart & Guts – How the World’s Best Companies Develop Complete Leaders’ van David Dotlich, Peter Cairo en Stephen Rhinesmith geven aan dat leiders die alleen vanuit het hoofd opereren incomplete leiders zijn. Wat bedoelen zij hiermee?

 

In de afgelopen jaren hebben neurowetenschappers ontdekt dat we complexe en functionele neurale netwerken in zowel ons hoofd, ons hart als ons buik hebben. Ze vertonen alle drie de kenmerken van een brein. De vraag is alleen gebruiken we als leider ook de intelligentie van deze drie breinen?

 

Neurowetenschap en het hart en buik brein

In 1991 introduceerde Dr. J. Andrew Armour, in zijn neuro cardiologisch pioniersonderzoek , het concept van een functioneel brein in het hart. Zijn werk onthulde dat het hart een complex intrinsiek zenuwstelsel bevat en dat het voldoende toegerust is om het als zelfstandig brein te kwalificeren. Het hartbrein bevat alle criteria voor een brein inclusief diverse soorten neuronen, interneuronen, neurotransmitters, proteïnes en ondersteunende cellen. Dit complexe en volmaakt neurologisch circuit geeft het hart de mogelijkheid om geheel onafhankelijk van het hoofdbrein te functioneren. Het kan leren, onthouden, voelen en gewaar worden.

 

In 1998 schreef Dr. Michael Gershon het baanbrekende boek: ‘The Second Brain: Your Gut has a Mind of its own’ Dit boek is een hoogtepunt in meer dan tien jaar onderzoek en ontdekkingen door Dr. Gershon en zijn collega’s wereldwijd.  Hieruit blijkt dat je een complex intelligent brein in je buik hebt. Het bevat meer dan 500 miljoen neuronen en heeft een omvang die vergelijkbaar is met het brein van een kat. Ons buikbrein stopt letterlijk ons hoofdbrein. Het is bewezen dat in tijden van heftige en/of acute stress het buikbrein voldoende benzodiazepines produceert om het hoofdbrein te kalmeren en de cognitieve en emotionele stressreactie te reguleren. Het buikbrein vertoont plasticiteit en kan leren, heeft een geheugen, is in staat nieuw gedrag te vertonen en kan nieuwe neuronen genereren.

 

Wat bijzonder is dat de meest recente onderzoeken eindelijk hebben bevestigd waar de oude traditionele wijsheid van de esoterische en spirituele tradities al millennia vanuit gaan.

 

Naar de praktijk

Heb je ooit gewerkt met mensen die een conflict ervaren tussen hun denken, voelen en doen? Of mensen die moeite hebben hun doelstellingen, plannen en dromen te realiseren? Mensen die moeite hebben om beslissingen te nemen? Of het lastig vinden oude gewoontes te doorbreken en niet weten hoe dat kan?

 

De meest essentieelste problemen waar mensen mee geconfronteerd worden, ontstaan vanwege het onjuist gebruik van de breinen in relatie tot hun doel.  Grant Soosalu en Marvin Oka hebben door een meta- analyse van ongeveer 2000 onderzoeken in neurowetenschappen, samen met hun jarenlange ervaring in gedragsmodellering, een krachtig model en methodiek gecreëerd welke het mogelijk maakt om de intelligentie in alle drie onze breinen toegankelijk te maken en optimaal te benutten. Het proces heet mBraining en mBIT is de toolbox met technieken die het mogelijk maakt.

Zij ontdekten hoe de verschillende breinen overduidelijk eigen primaire functies bezitten met de daarbij behorende kerncompetenties

 

Primaire functies van het Hartbrein:

 • Voelen
 • Waarden
 • Verbinding

 

Primaire functies van het Buikbrein:

 • Kernidentiteit
 • Mobilisatie
 • Zelfbescherming

 

Primaire functies van het Hoofdbrein:

 • Cognitieve perceptie
 • Denken
 • Betekenis geven

 

 

Waarom is dit belangrijk voor jou als leider?

Ten eerste is het cruciaal bij het maken van persoonlijke of groepsbeslissingen dat alle drie de intelligenties worden benaderd en opgenomen in het besluitvormingsproces.

 • Zonder de hoofdintelligentie zal de beslissing niet goed zijn doordacht en geanalyseerd.
 • Zonder de intelligentie van het hart zal je niet in staat zijn om emotionele banden met mensen te vormen en onder druk niet vanuit waarden handelen
 • Zonder de buikintelligentie zal er onvoldoende aandacht zijn voor het beheersen van risico’s noch voldoende wilskracht om de beslissing te mobiliseren en uit te voeren zodra uitdagingen zich voordoen.

 

De tweede voorkom dat je één brein gebruikt om de functie van een ander te vervullen. Elk brein heeft zijn eigen kerncompetentie en primaire functie.

Deze vergissing kan meestal worden gezien in organisaties waar het hoofdbrein wordt gebruikt om de bedrijfswaarden te definiëren waar het hart van mensen niet echt om geeft.

 

In de complexe veranderende wereld moet je als leider meer gebruiken dan alleen de vaardigheden van je hoofdbrein. Leiders moeten specifiek leren hoe ze hun meerdere breinen, hun hoofd-, hart- en buikintelligenties, kunnen aanboren, er mee communiceren en hun synergie en wijsheid verkrijgen die ontstaat uit ‘multiple brain leadership’. En net zo belangrijk, om ook te leren hoe je de meervoudige breinen  van degenen die ze leiden, kunt beïnvloeden en afstemmen.

 

Wil je in 4 dagen leren hoe je de meervoudige breinen van anderen kunt beïnvloeden en afstemmen? Klik dan hier.

 

 

De bron van deze blog is het boek: mBraining gebruik je meerdere breinen om gave dingen te doen van Grant Soosalu & Marvin Oka